Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Je rozhodnuto….

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. prosinec 2019 v 0:00

Platnost do: 31. prosinec 2026 v 23:59

Hlasování o projektech v rámci „Školního pébéčka“ je ukončeno. Za dětmi je spousta odvedené  práce. Diskutovaly o návrzích, obhajovaly je, zpracovaly kalkulace, vyhledávaly informace a prezentovaly nápady spolužákům. Posledním krokem bylo udělit nejlepšímu projektu hlas.

Vítězný záměr zveřejníme v posledních předvánočních dnech, poté budou předkladatelům poskytnuty bližší informace k realizaci.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání