Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4. den čtvrťáků na Horním Bradle

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. června 2019 v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

Čtvrteční den jsme začali zpěvem a četbou. Už  umíme celou píseň Strom a dočetli jsme si příběh o Janu Jadérkovi. Znovu jsme zalili stromky, které jsme předchozího dne zasadili. Hráli jsme logické i pohybové hry v přírodě. Dokončili jsme herbáře a skupiny představily své stromy, které výtvarně ztvárnily. Odpoledne bylo soutěžně sportovní. Naučili jsme se hry: Indiánská štafeta, Násobky a podíly, 3D pavučina.

Večer jsme si zpříjemnili opět zpěvem a došlo i na divadelní představení. Lektoři nám zahráli indiánskou pohádku Dobře upečení lidé (jak Manittou stvořil svět podle indiánů). Každá třída dostala od lektorů na památku kachel s motivem stromu, kde jsou symbolicky propojeny kořeny a koruna….

V pátek si ještě prohlédneme továrnu na výrobu vánočních ozdob a pak už se naše cesta bude ubírat zpět k domovu.

 Letošní škola v přírodě byla jiná. Přestože jsme soutěžili, závodili, tak ne pro výsledky, ale pro dobrý pocit. Více jsme spolupracovali, nevzdávali se při neúspěchu, fandili si a hecovali se navzájem, pomáhali si. A pomáhali jsme přírodě.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.