Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Vloženo: 9. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2025 v 23:59

První a druhý ročník navštívila spisovatelka Petra Braunová. Autorka píše knížky nejen pro děti, ale i pro dospělé. Vysvětlila dětem, jak knížka vzniká, kdo se na její tvorbě podílí, jak dlouho celý proces přibližně trvá. Žákům prozradila, zda jsou někteří hrdinové jejich knížek fiktivní nebo zda mají původ v reálném světě. Připomněli jsme si oblíbené hrdiny Kubu a Johanku, s nimiž děti v podstatě v každém díle rostou a prožívají podobné zážitky. Paní spisovatelka také dětem představila další, novější knížky, přečetla jim ukázky a tím je navnadila, aby si chtěly knížky přečíst. V závěru autorského čtení došlo i na autogramiádu knížek. Víme, že samotnou četbou nejen rozvíjíme slovní zásobu, jež je důležitá pro umění hovořit, vyprávět, ale že se četbou také učíme.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.