Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Bezpečně do školy

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. září 2018 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Na začátku září jsme se  zabývali dopravní výchovou. Nejdříve nás čekala teorie ve třídě - seznamovali jsme se s dopravními značkami a dopravními prostředky, hráli jsme hru na semafor, pexeso na interaktivní tabuli a vštěpovali si zásadu vidět a být viděn. Nakonec jsme se vypravili teorii vyzkoušet v praxi přímo do ulic – trénovali jsme správné přecházení, navštívili jsme vlakové a autobusové nádraží a sledovali dopravní situace a značky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.