Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Branný den na druhém stupni 23.4.

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. dubna 2019 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

Hned po velikonocích jsme měli naplánovaný branný den, který nám pomohla zorganizovat Příprava občanů k obraně státu (POKOS) za spolupráce Agentury vojenského zdravotnictví Hradec Králové. Cílem celého programu bylo ujasnění pojmů, které souvisí s obranou státu a Armádou České republiky, historií a tradicemi, řešením krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

Celý program byl rozdělen na čtyři části. 

1. a 2. blok obsahoval základní informace o AČR a o jejích činnostech, zkušenostech AČR v zahraničních misích. Děti si mohly prohlédnout zbraně, které se používají v armádě a vojenské sanitky, které využívají vojáci v zahraničních misích. Největší oblibě se těšili psovodi s pejsky, kteří předvedli, jakým způsobem umí vyhledávat ukryté zbraně a munici. 

3. blok byl zaměřen na zdravotnickou přípravu. Během této části si žáci zopakovali základy první pomoci. Někteří z nich si vyzkoušeli nepřímou srdeční masáž na připravené figuríně. Velice zajímavé bylo povídání o zdravotnickém vybavení, které vojáci běžně používají v praxi. Také nám představili aplikaci Záchranka a vysvětlili k čemu všemu je užitečná.

Ve 4. bloku nás vojáci seznámili s chemickou ochranou. Žáci byli seznámeni se základním rozdělením chemických zbraní. Velmi působivá byla filmová ukázka atomového útoku s devastačními účinky. Následovala prezentace chemických látek doplněná fotodokumentací. Závěrem si žáci vyzkoušeli ošetření kůže při zásahu chemickou látkou a protichemická opatření.  

Chtěla bych velice poděkovat za realizaci branného dne paní Ing. Daniele Hölzelové a všem zúčastněným vojákům. M. Knížková

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání