Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den otevřených dveří 2019

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. března 2019 v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Dveře dokořán otevřela všem návštěvníkům v úterý 26. 3. 2019 Základní škola T. G Masaryka Kutná Hora. Nejen budoucí prvňáčci, ale i rodiče a známí všech žáčků si mohli prohlédnout prostory naší školy, potěšit se z vystoupení dětí v tělocvičně školy a zakoupit si něco pěkného na jarním jarmarku. Pro předškoláky byla připravena ve škole řada tvořivých dílniček, vyráběly se velikonoční dekorace, pletly se pomlázky, děti měly možnost si vyzkoušet, jak se dříve psalo ptačím brkem, rodiče se mohli podívat na výuku angličtiny nejmenších dětí a seznámit se s úspěchy, jakých škola dosáhla v poslední době, zvláště v oblasti e-Twinningu a ERASMU+. Odměnou za vynaložené úsilí na přípravu celé akce nám byla plná škola malých i velkých návštěvníků.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.