Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den otevřených dveří 2020

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2027 v 23:59

V úterý 3.března 2020 ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora opět otevřela dveře všem zájemcům o prohlídku. Podívat se přišli návštěvníci z řad rodičů současných žáků i budoucích prvňáčků, bývalí žáci školy i zvědavci. Neodradilo je ani deštivé počasí, ani poplašné zprávy.  

V tělocvičně si pro ně připravily vystoupení s písničkami a básničkami děti z prvních tříd. Druháci svým číslem připomněli, že jsme škola se sportovním zaměřením. Představili se i vítězové tradiční dětské pěvecké soutěže Caruzo show z minulého pátku.

Návštěvníky hodně přitahovala rekonstruovaná učebna fyziky a chemie a prohlédnout si mohli i chemickou laboratoř a její vybavení. Viděli pokusy s vývěvou, pokusy s Van de Graafovým generátorem a ukázku zapojení jednoduchých elektrických obvodů. V jednotlivých třídách se mohli seznámit s učebními materiály a výukovými programy vybraných předmětů. Jazyková učebna přiblížila úspěchy školy v oblasti zahraniční spolupráce v rámci projektů Erasmus a E-Twinning.

Děti se mohly zapojit do různých dílniček roztroušených po celé škole – malování vajíčka, velikonoční hnízdo, keramika, mohly zkusit zvládnout skládačky, kvízy, zatloukání hřebíku a jiné tvořivé úkoly. Sportovní nadšenci mohli zkusit bowling v šatně nebo trefit se míčkem do florbalové branky. Zajímavá byla i výstava Krásné devadesátky, která připomenula, že uplynulo 90.let od založení této školy.

Na památku si návštěvníci odnášeli drobné výrobky žáků, které byly k mání na jarmarku. Odměnou učitelům i žákům byl velký zájem a ruch v budově až do 18.hodiny.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.