Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den Země na prvním stupni

Vloženo: 27. dubna 2018

autor Mgr. P.Formáčková
            V pátek 27.4. jsme si připomněli  prostřednictvím projektového dne, jak se máme chovat k naší planetě, k prostředí, ve kterém žijeme, aby  bylo zachováno co nejdéle pro další generace. Na 1. stupni si vyučující pro děti připravili spoustu  zajímavých aktivit. Pomocí pracovních listů se ověřovaly znalosti o třídění odpadů, které potom děti zkoušely i v praxi. Některé třídy se zapojily do úklidu různých částí našeho města. Zástupci 3. ročníku dokonce museli přivolat Policii ČR, protože nedaleko sběrného dvora objevili použitou injekční stříkačku s jehlou.
            Na děti čekaly i sportovní aktivity, kterými srovnávaly své schopnosti s různými zástupci z živočišné říše naší republiky. Každý zjistil, jak na tom je v rychlosti a skoku  a  kterému živočichu se tak přiblížil svým výkonem. Dále děti podle různých nápověd poznávaly zástupce zvířat, zjistily, kolika let se dožívá který živočich. Podle čichu (ten má nejlépe vyvinutý motýl Martináček habrový) se děti „vábily“ a určovaly, jakou vůni představují.
            Pro děti byl velkým zážitkem přistavený popelářský vůz, u něhož si vyzkoušely ovládání „stojanu“ na popelnice a mohly nahlédnout do kabiny řidiče.
            Všem kolegyním a kolegovi děkuji za spolupráci, děti chválíme za přístup k třídění odpadu a za snahu při ostatních aktivitách.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání