Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dětský den - 2. část projektu Společná cesta

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Poslední zářijový den se naši čtvrťáci zúčastnili velmi zajímavé akce. Místní neziskové organizace pracující s dětmi a s mládeží  

( jmenovitě DDM, Charita, Skaut, Dítě a kůň, Klubus a TJ Sparta) pozvaly žáky 4. ročníků všech kutnohorských ZŠ  na hřiště u haly Bios. 

Přidělené barevné pásky a odznak s logem projektu je rozdělily do různorodých týmů, které vedly studentky Střední pedagogické školy z Čáslavi. Pod jejich vedením se žáci postupně vystřídali na různých stanovištích , kde na ně čekaly zajímavé úkoly. Při jejich plnění uplatňovali týmovou spolupráci, vzájemnou pomoc, schopnost si naslouchat, vzájemně se podporovat, podřídit se názoru většiny, spolehnout se jeden na druhého. Chůze o berlích, jízda na mechanickém invalidním vozíku či absolvování trasy naslepo s pomocí kamaráda -  vodiče navozovaly pocity, které každodenně zažívají lidé s handicapem. Také nechyběla spousta úsměvných a vtipných situací, které vznikaly např. při společné snaze postavit stan, zahrát si fotbal a mít při tom svázané nohy, společně se vymotat z provázkového bludiště.

Ani silný vítr nám nezabránil prožít velmi zajímavé a podnětné dopoledne.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.