Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Druhé místo v olympiádě z německého jazyka

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

Tohoto krásného výsledku dosáhla žákyně devátého ročníku Julie Chramostová v okresním kole olympiády uskutečněném na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Prokázala tím velmi dobré komunikační schopnosti v běžných konverzačních tématech, pohotové vyjadřování a porozumění složitějšímu poslechu. Zároveň se stává náhradnicí do krajského kola.

Gratulujeme!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.