Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Exkurze do Osvětimi

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. května 2019 v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

Jsou místa, která by alespoň jednou měl navštívit každý. Do jednoho z takových zavítali deváťáci. Na exkurzi v bývalém koncentračním a vyhlazovacím táboře Auwschwitz /Osvětim/ se dozvěděli mnoho informací o tomto smutném komplexu, něčemu se přiučili, a také narazili na otázky, které si dosud nepoložili.   


Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.