Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Exkurze do Terezína 2020

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 16. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

Když máme dány termíny dlouhodobě dopředu, nelze si vybírat. A tak se stalo, že deváťáci vyrazili na svátek svatého Valentýna na exkurzi do Památníku Terezín. Zde po úvodní seznamovací besedě s místem si žáci při komentované prohlídce prošli nejzajímavější místa tohoto ghetta, včetně tajné modlitebny a repliky tehdejších „ubikací“ zde vězněných Židů. Odpoledne žáci ještě navštívili Malou pevnost, která sloužila jako věznice pražského Gestapa. Díky této exkurzi se seznámili se smutným osudem zde vězněných a snad si všichni uvědomili, že něco podobného se již nikdy ani náznakem nesmí opakovat. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.