Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Exkurze II.ročníku v Jihlavě

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Ve středu 17.9. 2019 druháčci oslavili s předstihem Den zvířat v jihlavské ZOO. S nadšením běhali od výběhu k výběhu, prozkoumali všechna zvířata a dozvěděli se o nich mnoho zajímavostí. Za odměnu pak navštívili zábavní park Robinson, kde procvičili svou obratnost, pohyblivost, rychlost, sílu a odvahu na zajímavých atrakcích. Celý den v Jihlavě se velice vydařil.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.