Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Sedmý ročník v adventní Praze

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. prosince 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2026 v 23:59

Ve čtvrtek vyrazili žáci sedmého ročníku v rámci výuky fyziky na exkurzi do Národního technického muzea. Navštívili nejrůznější expozice, včetně té nejnovější věnované stům let Československa. Nabyté znalosti vyvážili sportovní aktivitou v zábavním parku Jump Arena na Zličíně, procházkou v Letenských sadech či prohlídkou kyvadla na Letné. Vánoční atmosféru nasáli na Staroměstském či Václavském náměstí a velkou zkušeností jim bylo cestování metrem i tramvají. Děti takto nabitý program zvládly s elánem a úsměvem na tvářích.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.