Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jaro ve skleníku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. března 2019 v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Během jarních prázdnin nám ve skleníku vykvetly krokusy zasazené zástupci žákovského parlamentu i další cibuloviny. Ale plastová konstrukce nevydržela nápor větru, a tak bude mít pan školník plné ruce práce, aby nám skleník znovu zprovoznil.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.