Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Karkulka na Svatováclavských slavnostech

Vloženo: 29. září 2015

autor Mgr. P.Formáčková
V sobotu odpoledne se někteří žáci a žákyně ze 4. ročníku naší školy představili ve svých rolích v minimuzikálu Červená Karkulka u příležitosti zahájení Svatováclavských slavností. Naši školu také  reprezentoval Kuba Lajsek s písní „Statistika“  a  Kačka Klímová zazpívala píseň  od zpěvačky Adele. Bez příznaků trémy se všichni svých rolí zhostili na výbornou, představení se jim bezvadně vydařilo, za což jim tímto moc děkuji.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.