Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mezi dravci

Vloženo: 20. dubna 2016

autor Mgr. D.Mrňáková
Ve středu 20.4.2016 se žáci celé školy zúčastnili výukového pořadu o sovách a dravcích. Sdružení Seiferos, které ptáky přivezlo a předvádělo, se věnuje nejenom populárně vzdělávacím akcím, ale hlavně záchraně poraněných a ohrožených dravců. Z části našeho vstupného se bude právě tato činnost financovat.
Děti zblízka viděly sokoly, orly, luňáky, krahujce, supa a výra, kalouse, puštíky a další. Dozvěděly se o zajímavosti z jejich života ve volné přírodě i z chovu v zajetí. Dravci se prolétli nad jejich hlavami, podletli mezi nohama i přistáli na ruce.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.