Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Návštěva kolínské synagogy

Vloženo: 19. října 2016

autor Mgr. B.Králíková, Mgr. L.Machek, D.Mekič
O tom, že nejsme všichni stejní, lišíme se vzhledem, povahou i kulturním prostředím, z něhož pocházíme, se děti učí v hodinách výchovy k občanství. Žáci sedmých tříd se v pondělí 17. října vypravili do Kolína, aby se zde podrobněji seznámili se zvláštnostmi jedné historicky významné skupiny, s židovským obyvatelstvem. Během exkurze navštívili nově opravenou synagogu, dozvěděli se, kde je uložena starobylá tóra, kdy se zde konají setkání, kam směly ženy i kdo sedával v prastarých lavicích. Na vše dohlížela postava pověstného Golema. Na Starém židovském hřbitově děti obdivovaly nápadité náhrobky. Všechny okouzlila tajemné atmosféra tohoto místa, jež bylo založeno už v 15. století. Po náročném dopoledni následoval odpočinek na Kmochově ostrově a potom už honem domů. Co si děti zapamatovaly, to ukáže až opakování v další hodině.  

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.