Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O nejhezčí knižní záložku - vyhlášení vítězů 2019

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

V průběhu měsíce září a října proběhl další ročník soutěže O nejhezčí knižní záložku. Děti z prvního i druhého stupně tvořily záložky, které pak putovaly do partnerské slovenské školy.  A výsledky? První místa ve své kategorii vybojovali Šimon Kocourek, 1. A, Kateřina Dražanová, 2. B, Martin Provazník, 5. C, a Matěj Havránek, 9. A. Druhé místo obsadili Pham Ngoc Diem Quynh, 2. B, Viktorie Vaňková a Klára Navrátilová, 5. B, a Adéla Maurerová, 6. A. Třetí místo patří Tee Gryčové, 3. C, Damiánu Hudcovi, 4. A, Ngo Manh Phatovi, 2. B, a Vendule Tvrdíkové, 6. B. Nejaktivnější a nejnápaditější byli žáci prvních tříd. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.