Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O nejhezčí knižní záložku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. listopadu 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

V pátek 10. 11. byly vyhlášeny výsledky soutěže O nejhezčí knižní záložku, jež probíhala v září a říjnu jako podpora mezinárodního projektu. Soutěžní práce měly vysokou úroveň, proto bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší. Ocenění získalo 15 autorů nejkrásnějších prací. Kdo stanul na pomyslných stupních vítězů?

1. místo Vanesa Klimentová, 1. A, Klára Navrátilová, 4. B, Anežka Formáčková, 6. A

2. místo Denisa Reichlová, 1. C, Lucie Zimová, 4. C, David Leopold, 3. B, Nikola Karbusická 9. B, Kateřina Štolbová, 9. B

3. místo Nikol Vítová, 1. C, Jan Nesládek, 3. B, Nela Buchtová, 4. B, Nikola Štočková, 5. B, Anna Cepková, 8. A, Aneta Neprašová, 8. B, Daniel Leopold 

Všem soutěžícím děkujeme a vítězům gratulujeme!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.