Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Olympiáda v 1.A

Vloženo: 22. června 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

Přestože prvňáci ještě do olympijského zápolení zasahovat nemohou, věnovali jsme se tomuto tématu z jiného pohledu. Seznámili jsme se s historií olympijského hnutí a s olympijskými symboly, naučili jsme se zpívat olympijskou hymnu, sledovali jsme mnoho videí z olympijské historie i novodobých olympiád, pracovali ve dvojicích i ve skupinkách, v tělocvičně jsme trénovali olympijskou štafetu,hráli jsme vědomostní hru o olympiádě a podle obrázků jsme poznávali disciplíny letních a zimních olympijských her.

Nakonec jsme si vyrobili plakáty s heslem Emila Zátopka - “Nemůžeš? Přidej!“, které nás povzbudí ve středu při našem olympijském běhu.

Olympiáda nás moc baví a už se moc těšíme, až za dva roky budeme na kutnohorských sportovištích bojovat o olympijské medaile!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.