Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Olympiáda v anglickém jazyce 2018

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. prosince 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2026 v 23:59

Dne 4.12. 2018 na naší škole proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Chlapci a děvčata šestých až devátých ročníků absolvovali poslechový test, pracovali s textem a nakonec  hovořili s vyučujícími anglického jazyka. V kategorii mladších žáků se umístíli 1. Martin Dušek, 2. Patrik Pěkný  a Jan Novák,  3. Lucie Kloosová. V kategorii starších žáků 1. Michaela Sochůrková, 2. Matěj Plechata a Lukáš Kislinger, 3. Šimon Nešpor.  Vítězům i všem  účastníkům velmi blahopřejeme k pěkným výkonům.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.