Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Osmé třídy na exkurzi ve Světlé nad Sázavou

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. února 2019 v 0:00

Platnost do: 28. února 2026 v 23:59

V rámci nabídek dalšího vzdělávání měli žákyně i žáci jedinečnou možnost navštívit Akademii ve Světlé nad Sázavou. Bylo pro ně připravené dopoledne plné kreativní práce a tvoření. Po úvodním představení školy a otevíraných oborech si je vedoucí rozdělili do několika skupin. Postupně si vyzkoušeli práci v jednotlivých dílnách. Prošli si například sklárnou, keramickou dílnou, brusírnou skla a truhlárnou. Na závěr bychom chtěli všem poděkovat za opravdu zdařile připravený program, který jistě mnohým pomůže při následné volbě další školy.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.