Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pipetka 2020 – třetí schůzka

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2027 v 23:59

Ve čtvrtek proběhla první březnová schůzka družinových dětí v laboratoři a učebně chemie. Tentokrát se jednalo o děti z oddělení paní vychovatelky Evy Vejrostové. Děti vyzkoušely pipetování, zasoutěžily si. Poslechly si o hořlavosti a významu hořčíku pro naše tělo. Byly překvapené jeho podobou i intenzitou vydávaného světla při hoření. Na závěr si samostatně vyrobily bublající sopky. S dobrou náladou, pocitem nově objeveného a vybaveni receptem k výrobě domácí sopky z běžných kuchyňských surovin se odebraly zpět do družiny.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.