Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pipetka 2020

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

Tento týden jsme otevřeli prvním setkáním společný projekt druhostupňových a družinových dětí zaměřený na zábavné seznámení s chemickými pokusy. Hlavní vizí našich společných odpolední je představit mladším dětem nově zrekonstruované prostory školy a především ukázat jim, že chemie je lákavou a zajímavou vědou. Tomu napomáhá vyhlášení soutěže „Pipetka 2020“. Děti si vyzkouší techniku pipetování a soutěží, kdo z nich zvládne přenést kapalinu z jedné zkumavky do druhé. Zjistili, že je to obrovná zábava!

Odměnou jim jsou hořící, pěnící a bouchavé pokusy v laboratoři. Děti z oddělení paní družinářky Kateřiny Černé shlédly výrobu „sloní zubní pasty“ a hoření hořčíku.

Na závěr projektu dojde k finálovému klání mezi nejlepšími třemi z každého oddělení a k vyhlášení krále či královny v pipetování.

Hodně zábavy!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.