Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Požár na ZŠ TGM Kutná Hora?

Vloženo: 9. října 2015

autor textu Mgr. M.Knížková, foto Mgr. D.Mrňáková, D.Roubíček, S.Slanařová
Skutečně? Samozřejmě že ne, to na naší škole probíhal pouze branný den. Vyučování začalo nahlášením požáru na linku 112, evakuací celé školy na shromaždiště a příjezdem požárních vozidel za zvuku sirén.
Hasiči museli uhasit požár a v celé budově vyhledat a ošetřit dva pohřešované žáky, kteří po vyhlášení poplachu zůstali uvnitř školy.
Poté již následoval další naplánovaný program pro jednotlivé ročníky – prohlídka požární techniky, jízda zručnosti na kolech a koloběžkách, beseda s dopravní policií. Žáci si dále v průběhu dne osvojili znalosti ze zdravovědy, topografie, ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami a dopravní výchovy.
Děkujeme za pomoc při organizaci branného dne hasičskému sboru z Kutné Hory a oddělení dopravní policie v Kutné Hoře.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.