Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Požární ochrana očima dětí

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2027 v 23:59

V lednu a únoru proběhlo, již tradičně, školní kolo literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Akce, letos věnované prevenci požárů v přírodě, se zúčastnilo 122 žáků. Vznikly zajímavé a čtivé práce, a tak porota mezi páťáky, šesťáky a sedmáky těžko vybírala. První místo vybojovali Natálie Nevrlá z 5. C a Marek Dojčiak z 6. B, druhé místo patří Martinu Provazníkovi z 5. C a Janu Krčmářovi z 6. B, třetí místo náleží Jakubu Kombercovi z 5. B a Nikole Procházkové ze 7. B. Vítězné práce postoupily do okresního kola. Všem účastníkům děkujeme za pěkná literární díla.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.