Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Předškolička bude!

Vloženo: 6. září 2016

autor Mgr. P.Formáčková
KROUŽEK  PŘEDŠKOLIČKA  OPĚT ZAČÍNÁ OD 20.ZÁŘÍ NA ZŠ T.G. Masaryka v Kutné Hoře!!! 
Kdy: každé úterý  od 16:00 hodin
Kde: třída 2.C v prvním patře,
POPRVÉ SRAZ PŘED VCHODEM NA 1.STUPEŇ Z PARKU
Zájemci se mohou hlásit  na e-mail  formackova@zstgm.kutnahora.cz
Po celý školní rok se budeme pomocí her pečlivě připravovat na vstup do školy.
 

Přílohy

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.