Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den: Poznáváme Kutnou Horu

Vloženo: 30. září 2016

autor Mgr. M.Šabacká, D.Mekič, A.Ladomirjaková a další žáci
Žáci druhého stupně naší školy se opět jako každý rok vydali do ulic Kutné Hory, Sedlce a Malína, aby získali nové poznatky a vědomosti o našem městě.
Každý ročník se zaměřil na určitou oblast Kutné Hory. Šestky poznávaly Kutnou Horu gotickou, sedmičky baroko. Osmičky se vydaly do Sedlce, kde navštívily chrám Nanebevzetí panny Marie a kostel Všech svatých s kostnicí, poté šly do Malína a seznámily se tam s historií této části města. Šesté třídy navštívily renovovaný dům Mikuláše Dačického, sedmičky klášter svaté Voršily.
 Žáci devátých tříd si připravili referáty na téma Kutná Hora literární a svoje znalosti o J. K. Tylovi doplnili o nové informace získané v Tylově památníku.
Děti získaly nové poznatky o našem krásném městě jak z oblasti historie, tak i z oblasti architektury a literatury.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.