Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prvňáčci na cestách

Vloženo: 11. října 2016

autor Mgr. L.Hanzlíková
Dne 10.10. všechny naše třídy s prvňáčky navštívily malou obec za Zručí nad Sázavou v okrese Benešov s názvem Hulice v lokalitě CHKO Želivka. Ač je to malá vesnička, nabízí unikátní možnosti vzdělání.
Jako první jsme navštívili unikátní interaktivní expozici ze života včelstva - Včelí svět. Paní průvodkyně dětem poskytla poutavé vyprávění o životě tohoto velmi užitečného hmyzu. Prošli jsme si včelím úlem s obřími plástvemi, na dotykových monitorech jsme se seznámili a anatomií včely, poslouchali jsme zvuky z úlu a každý sám si vyrobil svíčku z vosku. V obchůdku jsme nakoupili maličkosti ze včelích produktů.
Dalším cílem byl Vodní svět, moderní expozice o významu a ochraně vody s herními prvky a interaktivními exponáty. Vnitřní prostory atria nám nabídly různé činnosti k seznámení se s vodou, venkovní byly pro děti velkou zábavou, mohly si vytvářet vodní toky, fontánky, sledovat tok řeky od pramenu k ústí, korigovat tok pomocí čerpadel, pump, mlýnků a hrází. 
Ještě před odjezdem jsme se vydováděli na dětském hřišti. 
Exkurze se nám všem moc líbila, pomocí her a zábavy se z nás nenásilnou formou stávají malí ochránci přírody.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.