Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prvňáčci na vycházce

Vloženo: 15. září 2016

autor Mgr. L.Hanzlíková
Dne 14.9. se vydali všichni prvňáčci na společnou vycházku po okolí naší školy. Učili jsme se bezpečnému chování na chodníku, jak se správně přechází silnice a všímali jsme si všeho kolem nás. Naše velké putování jsme zakončili sladkou odměnou v blízké cukrárně.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.