Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prvňáčci v Planetáriu Praha

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. února 2019 v 0:00

Platnost do: 28. února 2026 v 23:59

4.2. žáci 1.A,B,C navštívili pražské planetárium, kde byl pro ně připraven nový pořad "Polaris".
Příběh vyprávěl o vesmírném dobrodružství třech kamarádů (medvěda, tučňáka a chobotnice), kteří podnikli dlouhou cestu od severního pólu k jižnímu  
a dále pomocí rakety cestovali k některým planetám naší sluneční soustavy.
Kromě poutavého příběhu děti viděly zářivou hvězdnou zimní oblohu.  
Pro všechny prvňáčky to byl velký zážitek.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.