Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Druháci zdraví z Desné v Jizerských horách

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 4. června 2019 v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

Po dlouhé cestě nás přivítalo krásné počasí, které vydrželo celý den. Po dobrém obědě a odpočinku jsme vyrazili na výlet. Lesní cestou kolem skokanských můstků jsme došli do městysu Desná, kde jsme v Info centru v Riedelově vile zakoupili pohledy a drobné suvenýry. Po večeři jsme napsali pohledy domů a pak si stihli ještě zasportovat.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.