Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prvňáci na betlémování

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. prosince 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2026 v 23:59

V době adventní na svátek sv.Barbory žáčci 1.A,B,C navštívili ve Spolkovém domě a kostele sv.J.Nepomuckého předvánoční pásmo "Betlémování".
Nejprve se děti rozdělily do dvou skupin. Jedna část přešla do pracovní dílny, kde vyráběla vánoční dekoraci " vrkoče ".  Druhá skupina navštívila kostel J.Nepomuckého, seznámila se se starými vánočními zvyky v době adventu a Vánoc.Společně si děti zazpívaly koledy, prohlédly si betlémy, vánoční výzdobu 
a slavnostně prostřený stůl.
Pro všechny zúčastněné bylo největším zážitkem opravdové peklo. Děti si zazpívaly, zatančily s čertem a vyslechly pověst o stříbře. Ještě si zkusily hodit pantoflem, skládaly obrázek, pouštěly lodičky a pod hrnečky hledaly vánoční překvapení. V dílničce si zakoupily malé dárky v podobě keramických ozdob, mýdel, perníčků a korálků.
Všem se den vydařil.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.