Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

PRVŇÁCI NA EXKURZI NA LETIŠTI V CHOTUSICÍCH

Vloženo: 22. června 2016

autor Mgr. P.Formáčková
Prvňáčci se ještě ke konci školního roku vydali na exkurzi do nedalekých Chotusic, aby si prohlédli zdejší vojenské letiště.
V úvodu jsme si prohlédli několik starých exponátů. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi bombardérem a stíhačkou.
Na každém letišti musí být Stanice biologické ochrany letiště. Ani zde nejsou výjimkou, prohlédli jsme si zdejší dravce, kteří odhánějí jiné ptactvo a další zvěř z plochy letiště a z okolí vzdušného prostoru .
Následovala prohlídka hangáru, kde se kontrolují letadla. Zde si děti mohly zblízka prohlédnout kokpit letadla typu Alka. Na závěr jsme se přemístili do kontrolní věže, odkud se nám nabídl krásný výhled na Kutnou Horu, Čáslav a Železné hory. Odtud jsme mohli sledovat startování a vzlet stíhacích letadel. Děkujeme za hezký zážitek našemu průvodci, panu Nevrlému.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.