Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Recitace 4. a 5. ročníků

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

Dne 12.2.2020 proběhlo školní kolo v recitaci žáků 4. a 5. tříd. Děti měly připravené pěkné úryvky z literatury nebo poezii, všichni byli dobře připraveni. Zúčastnilo se 26 recitátorů. Porota rozhodla takto:

1. místo Vaňková Viktorka

2. místo Benešová Kačka

3. místo Stočková Šárka

Děkujeme všem za účast, vítězkám patří gratulace a dvěma prvním náleží postup do okresního kola do Tylova divadla, které se uskuteční 27.2.2020. Přejeme hodně úspěchů!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.