Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Sběr kaštanů a žaludů

Vloženo: 9. září 2016

autor Mgr. L.Hanzlíková
Od 12.9.2017 probíhá na naší škole sběr kaštanů a žaludů. Na školním dvoře u druhého stupně je připravena dřevěná ohrada, kam plody vysypete a lístečky se jménem, třídou a množstvím předáte pí. uč. Hanzlíkové do 1.A. Vyplacena bude jednotná cena
3 Kč/kg.

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.