Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Skleník na terase už stojí

Vloženo: 8. září 2016

Autor Mgr. D.Mrňáková
Možná si ještě vzpomínáte, že v červnu naši sedmáci vyhráli v soutěži žákovských projektů Lepší místo se svým nápadem postavit na školní terase skleník. Výhra obnášela částku 50 tisíc korun na realizaci projektu. Soutěž finančně dotovala firma Foxconn. O prázdninách se tedy stavělo, nakoupilo se další potřebné vybavení a dnes se chystáme na slavnostní otevření.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.