Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 18. prosince 2019 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2026 v 23:59

Dne 17.12. proběhla na naší škole Olympiáda v anglickém jazyce. Soutěž obsahovala tři části – písemnou, poslechovou a konverzační. Cílem bylo zvládání gramatických jevů, orientace v textu, porozumění psanému i mluvenému slovu a komunikační dovednost. V mladší kategorii se na prvních místech umístili: 1. Lukáš Fojta, 2. Eva Hlaváčková a 3. Tereza Mikešová. Ve starší kategorii si nejlépe vedli tito žáci: 1.Michaela Sochůrková, 2. Tom Kulhánek a 3. Jára Čermák.  Blahopřejme!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.