Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo recitace na druhém stupni

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

Vztah k literatuře projevují lidé různě. Někdo si tiše čte, jiný o knihách vypráví, další se snaží knihu zfilmovat … Zvláštní kategorii tvoří milovníci poezie. Ti také soutěží v tom, kdo dokáže nejlépe přednést svou oblíbenou báseň. V pondělí 10. 2. se ve školním kole recitace na druhém stupni sešlo dvacet interpretů, kteří předvedli velmi dobrý výkon. Mezi mladšími byl nejúspěšnější Lukáš Fojta ze 7. A, druhé místo patří Zuzaně Vítové také ze 7. A, třetí místo obsadila Ela Kamarádová z 6. B. Ve starší kategorii získala nejvyšší ocenění Kateřina Řehořová z 8. B, druhé místo vybojovala Julie Chramostová z 9. A a třetí Jonáš Němec z 8. A. Všem soutěžícím děkujeme, vítězům gratulujeme.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.