Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo v recitaci našich nejmladších žáků

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. února 2019 v 0:00

Platnost do: 28. února 2026 v 23:59

Dne 11.2. proběhlo školní kolo v recitaci žáků 1. - 3. tříd. Zúčastnilo se celkem 20 soutěžících a 13 prvňáčků, kteří si vystoupení před diváky jen zkusili, bohužel postoupit nemůžou. Početné publikum odměňovalo všechny "recitátory" upřímným potleskem. Porota o pořadí rozhodla takto:

 
1. místo Rejnek Dominik
2. místo Vojna Vincent
3. místo Šinský Jakub
 
Do okresního kola v Tylově divadle postupují jen první dva. Všem děkujeme za přípravu a účast v soutěži, vítězům přejeme v hodně úspěchů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.