Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo v recitaci našich nejmladších žáků

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

Dne 10.2.2020 proběhlo školní kolo v recitaci. Zúčastnili se žáci 1. - 3. tříd, celkem 47 dětí. Pro prvňáčky to byla taková velká premiéra. Dobrovolně a beze strachu předstoupili před hojné publikum a recitovali své básničky. Odměnou a povzbuzením jim byla chvála a potlesk, všichni dostali diplom. Bohužel, bylo to jen na zkoušku, postoupit do okresního kola nemůžou. Ale ani ostatní děti nezůstaly pozadu, druháci i třeťáci se opravdu snažili. Moc se nám líbil výběr poezie, rozhodování o umístění nebylo vůbec jednoduché.
Konečné pořadí:
1. místo Ludva Krčmář
2. místo Leo Olyšar
3. místo Anežka Jelínková
Chlapci z prvního a druhého místa postoupili do okresního kola, které se uskuteční 27.2.2020 v Tylově divadle. 

Všem děkujeme za účast, divákům za podporu, vítězům gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.