Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Slavnostní otevření

Vloženo: 8. září 2016

autor Mgr. D.Mrňáková, Mgr. L.Machek
Ve čtvrtek 8.9.2016 ve 14 hodin proběhlo na školní terase slavnostní předání skleníku a jeho vybavení. Zúčastnili se zástupci sdružení Prostor (uspořádali soutěž v rámci projektu Lepší místo) a firmy Foxconn ( akci sponzorovala), pan starosta Kutné Hory a zástupci tisku. Mezi diváky byli i žáci, učitelé včetně návštěvy ze sousední Kamenné stezky. Po krátkých projevech následovalo přestřižení symbolické pásky a pozvání na malé občerstvení.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.