Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Soutěž Matematický klokan 2019

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. března 2019 v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Jako každý rok i letos se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan. Žáci jsou rozděleni do čtyř kategorií podle ročníku, který ve škole navštěvují. Do první kategorie Cvrček jsou zařazeni žáci 2. a 3.ročníků. Na naší škole zvítězil R. Votava s 63 body, na druhém místě se umístila L. Hájková s 62 body a třetí místo obsadila E. Blahová, která získala 58 bodů. Další kategorií je Klokánek, do které patří žáci čtvrtých a  pátých ročníků. V této kategorii obsadili první tři místa V. Zinek s 97 body, Š. Tvrdík s 91 body a na třetím místě se s 88 body umístili A. Trvaj a T. Břinčil. V kategorii Benjamín, která je pro žáky šestých a sedmých tříd se nejlépe umístili: L. Pospíšilová, N. Černohorská, M. Dušek a P. Pěkný všichni získali 74 bodů. Kadet je poslední kategorií pro žáky 8. a 9.tříd. První tři místa obsadili žáci: L.Fusková s 84 body, A. Štípková 77 bodů a O. Zinek se 74 body. Všem žákům gratulujeme.

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.