Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Soutěž Mladý zdravotník

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. května 2019 v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

V pátek 10.5. se konalo Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků.Akce proběhla v areálu Hasičského záchranného sboru v Kutné Hoře. Úkolem hlídek bylo ošetřování realisticky namaskovaných poranění. Naši školu reprezentovala dvě družstva složená ze žáků 1. stupně. Družstvo ve složení A. Roučová, E. Zlatohlávková, A. Králová, N. Semerádová a E. Puchríková obsadilo krásné 3. místo. Druhá hlídka ve složení D. Červený, D. Bartůněk, B. Truncová, B .Vlčková a G. Peroutová skončila pátá. Obě družstva měla i náhradníky ( L Jiránek, D. Leopold, D. Štoček a M. Doležal), kteří své kamarády podporovali a fandili jim.  Rolí namaskovaných figurantů se výborně zhostili vybraní žáci 8. ročníků naší školy. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.