Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Společnou cestou se čtvrťáky

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 16. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

V pátek 13.9. se 4. třídy oficiálně zapojily do projektu Společná cesta, jehož cílem je podpora společného vzdělávání a odbourávání stereotypů ve společnosti.

První částí projektu byly workshopy vedené dvěma lektorkami. Pomocí různých aktivit si žáci uvědomovali, jaké to je být "jiný" , např. s tělesným či mentálním handicapem, s poruchou učení, ze sociálně slabé rodiny, atd. .Zamýšleli se nad tím, jak by mělo vypadat soužití  lidí s různým sociálním nebo kulturním zázemím. Děti si také společně prohlubovaly dovednost sdílet své názory, naslouchat si a spolupracovat.

Druhou částí projektu bude společný Dětský den, při kterém se sejdou žáci 4. ročníků všech kutnohorských škol. Program pro ně chystají místní neziskové organizace pracující s dětmi. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.