Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vyhlášení výsledků pohybové aktivity

Vloženo: 3. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Ve čtvrtek 3.6.2021 jsme oficiálně ukončili pohybové aktivity, které nahrazovaly v  době distanční výuky  tělesnou výchovu a měly odvést naše žáky od počítačů a notebooků do přírody. Motivací zapojit se byla i soutěž, kdo nejrychleji pošle fotografie ze všech stanovišť. Toto se podařilo žákům, kteří byli dnes oceněni diplomem a malou sladkostí. Byla udělena i speciální cena za zpracovanou prezentaci, kterou si můžete prohlédnout pod tímto článkem.

Všem dětem, rodičům i učitelům děkujeme za účast.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.