Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třeťáci v knihovně

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 4. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Ve čtvrtek 3. 10. se třeťáci zúčastnili besedy v knihovně s názvem „Knihu už si vybírám sám“. Nejprve se dozvěděli, jak vůbec kniha vzniká, dále si povídali o rozdílu mezi poezií a prózou a vysvětlili si termíny literatura naučná a zábavná. Nakonec zjistili, podle čeho se v knihovně orientovat a na co se  při výběru knihy zaměřit.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.