Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Svět Josefa Lady se otevřel třeťákům

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2027 v 23:59

Dnes se všechny třetí třídy zúčastnily besedy v knihovně o spisovateli a malíři Josefu Ladovi. Teď už dětí vědí, že se Lada narodil v Hrusicích a že úraz oka v dětství zásadně ovlivnil pozdější typickou podobu Ladových obrázků. Třeťáky velmi zaujaly jazykolamy a ukázky čtené z knih. V druhé části programu se všichni rozdělili do skupinek a skládali puzzle. Rozdělovali je pak na obrázky obálek knih a na stránky z nich vybrané, které pak k těm knihám přiřazovali. Dnešní program byl velmi poučný, zajímavý, ale i zábavný.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.