Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úspěch v okresním kole recitační soutěže

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

27. 2. 2020 se v Tylově divadle konalo okresní kolo recitační soutěže. Do krajského kola postupuje žák 2. B Ludvík Krčmář, čestné uznání získala žákyně 8. B Kateřina Řehořová. Všichni naši žáci vzorně reprezentovali školu a podali výtečný výkon. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.